×

Avklippningsverktyg med radie R 52 och R 52UH

R 52 är ett kombinerat hål och avklippningsverktyg för plåt och plattjärn. upp till 100 mm bredd. Avklippet finns som standard med R52, R42 och R35. Hål och spår placeras efter önskemål. R 52 UH är ett rent och avklippningsverktyg med radie för plåt och plattjärn.upp till 100 mm bredd.

R 52 Grundverktyg – I grundverktyg ingår pelarställ, hylla, linjaler och stopp.

R 52 UH Grundverktyg – I grundverktyg ingår pelarställ, hylla, linjaler och stopp.

Verktygssatser

Standard verktygssatser ger detalj med 2 avrundade ändar. I verktygssatsen ingår 1 stans, 2 dynor, 2 avstrykare, 2 stanshållare.

Dessa verktygssatser finns i följande dimensioner.

Verktygssats R35 – avsett för bandbredd upp till 70 mm

Verktygssats R42 – avsett för bandbredd upp till 80 mm

Verktygssats R52 – avsett för bandbredd upp till 100 mm

Hålklipp

Vid beställning av hålklipp i verktyget skall dimensionen på hålet och avstånd från kant

uppges.

Tillbehör

Fästtapp finns som standard i Ø 40 och 50 mm

Vid beställning av verktyg skall materialtjocklek alltid uppges för erhållande av rätt klippspalt