×

Avklippningsverktyg för rör R 50 & R 50G

R 50 är ett 90 graders avklippningsverktyg för runda, fyrkant och rektangulära rör. R 50G är ett avklippningsverktyg avsett för gerklippning upp till 45° av runda rör. Verktygen lämpar sig för de flesta material som t.ex. stålrör, kopparrör, mässingsrör, titanrör och aluminiumrör. Verktyget är försett med fjädrande tillhållning för god låsning av röret under klipp operationen. Samtliga delar är precisions tillverkade av uteslutande högklassiga material varför samtliga delar kan utbytas.

Grundverktyg

Grundverktyg R 50 och R 50G består av komplett verktyg utom insatsdynor och klippstål.

Bakre stopp för rörlängd upp till 500 mm ingår.

Insatsdynor

Verktyget kan förses med utbytbara dyninsatser för runda rör upp till Ø 60 mm, fyrkantrör upp till 40 x 40 och rektangulära rör 50×30. För varje rördiameter erfordras 1 sats insatsdynor.

Vid order av insatsdynor och klippstål måste alltid rörets dimension, materialkvalite samt godstjocklek uppgivas.

Klippstål

Klippstålen tillverkas i snabbstål och finns i 4 olika tjocklekar.

Mindre avvikelse kan här förekomma beroende på rördiametern och material.

Klippstål nr 1 för godstjocklek från 1 – 1,25 mm,

Klippstål nr 2 för godstjocklek 1,25 – 1,6 mm

Klippstål nr 3 för godstjocklek 1,6 – 2 mm,

Klippstål nr 4 för godstjocklek från 2 mm.