Runå-Ebim

Pressmeddelande_Runa-Ebim_1

2016-09-28

Ebim AB köper samtliga aktier i Runå Verktygs AB

Ebim AB har den 27 September förvärvat samtliga aktier i
Runå Tooling och Runå Verktygs AB.
Vi är glada att vi numera ingår i Ebim Gruppen.
Övriga bolag i gruppen är Joma, Jowema och Bistål.
Verksamheten i Runå Verktygs AB kommer att vara oförändrad med samma personal.

Ragnar Mathillas / VD

Runå Verktygs AB