Kvalité - ISO 9001:2008

Runå Verktygs AB kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008.

Vår kvalitetspolicy är:

Runå Verktygs AB ska genom sin långa erfarenhet och sitt stora kunnande leverera verktyg och produkter av hög kvalité i utlovad tid.
Vi ska uppfylla våra kunders men även våra intressenters krav och förväntningar genom att ständigt utvecklas och förbättras.
Runå Verktygs AB strävar efter att alltid vara kundens förstahandsval som leverantör.